Contact

Acting General Secretary:

D. Gonzalo Ortiz Amor

 

[email protected]

Tel. +34 981 596 120

© Consello Galego de Cámaras

C/ San Pedro de Mezonzo, 44- Bajo, 15702 Santiago de Compostela.

Teléfono: 981 596 120 Fax: 981 590 322

[email protected]